Carnet de identidad


1969. 27'. Color. Original 16 mm. 

Image

Collage d'imatges de diferent procedència que serveix per il·lustrar la vida quotidiana a l'inici de la dècada dels setanta a Espanya. El film és una reflexió entorn de la manipulació/explotació i degradació destrucció de la persona contemplada des de nombrosos punts de vista i sempre amb un enfocament irònic.

Fitxa tècnica

1969. 27'. Color. Original 16 mm. Castellà.

Guió, càmera, muntatge i direcció: Llorenç Soler. 

Performance: Helena Lumbreras. 

Producció pròpia.